114 viewsThirumangai AzhvarThirumangai Azhvar
0

List the different names for Thirumangai Azhvar

Edited question
0

Different names by which Thirumangai is known : Kaliyan, Paraka:lan, kalikanri, arulma:ri, arattu amukki, adaiya:r si:yam, iruntamizh nu:rpulavan, adiyavargal adiya:n, a:lina:da:n, ni:Lan, ma:1u kavip peruma:I, mangai ve:ndhan, kuraiyalu : r vendan, mangaiyar ko:n, kalidhvamsam

Answered question

Question stat

  • Active
  • Views114 times
  • Answers1 answer

Categories