Welcome to HH Tirunakshathram &
Jeeyar Puraskar Award Function 2015

11-11-2015 to 15-11-2015

VOLUNTEER

You can involve is several activities - right from packing prasadams, serving prasadams, directing devotees, queue maintenance, cleaning, decoration etc..

If you would like to volunteer?

ACHARYA KAINKARYAM

Our scriptures mandate that acharya kainkaryam pleases the Lord Himself. Let us serve our acharya without pride or arrogance. Only then it becomes a Kainkaryam!! Come.. .Lets do acharya kainkaryam together!

Acharya Kainkryam

KALASABHISHEKAM

The Sahasra Kalasa Abhishekam seva is offered to Sri SithaRama parivaram. You can be part of this divine activity too! Sponsor a kalasam and offer abhishekam to the Lord through HH Chinna Jeeyar Swamiji's lotus hands.

Kalashabhishekam

Sponsor a kalasam or any number of kalasams you wish to offer to the Lord.
There is no fixed amount for this kainkaryam.

Jeeyar Puraskar Award Recipients

Sri. R.Venkatraman

Sri. R.Venkatraman

DOB: 06-06-1946

Parents: Srimathi Minakshi, Sriman D.H Raghunattha Ayyar

Vedam Education: Vedam, Veda Bhashyam, Sasthras – C.Sri Srinivas Sastryghal, Sri Ramaswamy Sarma, Sannidhanam Lakshmi Narayana Avadhani, Sri Viraswara Krushna Dongresastrygaru, salakshana, ghanantha

Diplomas: Kanchipura Kamakoti peetam, Srungeri Saradapeetam, Svadharma Swarajya sangham, Vijayawada, TTD Tirupathi, Andavan Asramam

Honors, Awards: Salakshana ghanapati, Vedabhashya Rathna ( Kanchi Mattam) Rajalakshmi Foundation Award (Chennai), Vedaniddhi (Avadhutha Dattha Peettam, Mysore) , Bharathi Tyagaraja Sammaan (Srungeri Saradapitam)

Vocation: Acharya (Thirumala Thirupathi Vidyakendra),
Parisilanadhikari Dharmaprachara Parishat (TTD Thirupathi)
Pariksha Adhikari (TTD Thirupathi) E.C.Sabhyulu (TTD)

Veda Sampradaya Seva: In Hyderabad Vedabhavan – taught 95 students Vedathrayam, Vedabhashyam

Sandugula Raghavacharyulu

Sandugula Raghavacharyulu

DOB: 26.12.1976

Parents: Srimathi Thirumalamma, Sriman Sandugula Ramacharyulu

Vedam Education: Rug Veda Samhitha — Veda Viswalayam, Sitanagaram

Padakramas —- U.Ve. Pra. E.V. Rangarajan Salakshana Ghanapatigaru, Kumbakonam (currently 46th Ahobila Asthana Pitadhipathi)

Jata, Ghana, Lakshana, Jyothisha, Vyakarna etc: —Bramhasri G.K Rammurthi Salakshana Ghanapatigaru

Aithare:ya Bra:hmanam, A:ranyakam — Bramha Sri Godavarthi Venkata Subbavadha:nigaru, Thirupathi

Sanskrit —Kovidantham (Chittur Paripalana Sabha)

Vocation: Veda Parayana (Chikkadpalli Sri Venkateswara Swamy Devastanam, Hyderabad)

Veda Sampradaya Seva: Bhagavad Ramanuja VedaVidvat Sabha, (Conference with 100 Veda and Sasthra pandits on 4 Vedas for protecting Vedas) Bhagavad Ramanuja Veda Vidwadghosti ( Conference with Sampradaya specialists and pundits to exchange information and knowledge about Purvacharya parampara)

Vedic Teacher and Examiner in JIVA campus

Jeeyar Puraskar Award Recipients Since 20 years

1. Bramhasri Remella Surya Prakasa Sastry
Krushna Yajur Veda Salakshana Ghanapati- Rajamahundry

2. Sri U.Ve.Pra.Agnihothram Ramanuja Thathacharya Swamy
Krushna Yajur Veda Salakshana Ghanapati – Kumbhakonam

3. Sri U.Ve.Pra.Napalpakkam Devanattha Thathacharya Swamy
Krushna Yajur Veda Salakshana Ghanapati – Chennai

4. Bramhasri Sannidhanam Lakshminarayana Murthy Avadhani
Krushna Yajur Veda Salakshana Ghanapati – Dvaraka Thirumala

5. Maithrayini Vidyamsa Sri Ramachandrathryambaka Joshi
Maithrayini Sakha – Nasik

6. Sri U.Ve.Pra.A.S. Venkatanatthan Swamy
Krushna Yajur Veda Salakshana Ghanapati – Mysore

7. Bramhasri Sri Ramamurthy Avadhani
Rugveda Salakshana Ghanapati – Thirupathi

8. Sri U.Ve.Pra. Krishna Ramanuja Thathacharya Swamy
Krushna Yajur Veda Salakshana Ghanapati – Mysore

9. Bramhasri K.Chandrasekhar Ghanapati
Krushna Yajur Veda Salakshana Ghanapati – Tirupathi

10. Bramhasri Sri Gullapalli Anjaneya Ghanapati
Krushna Yajur Veda Salakshana Ghanapati – Iragavaram

11. Bramhasri Thingirala Balagangadhara Sarma Ghanapati
Krushna Yajur Veda Salakshana Ghanapati – Kapileswarapuram

12. Brahmasri Dendukuri Angihothra Ghanapati
Krushna Yajur Veda Salakshana Ghanapati – Vijayawada

13. Bramhasri Vishnubatla Subramanya Sastry
Krushna Yajur Veda Salakshana Ghanapati – Secunderabad

14. Bramhasri Gullapalli Venkata Narayana Ghanapati
Krushna Yajur Veda Salakshana Ghanapati – Vijayawada

15. Bramhasri Parameswara Dikshithar
Maithrayini Sakha Chathurvedi – Chidambaram

16. Bramhasri Viswanattha Gopalakrushna Sastry
Krushna Yajur Vedam – Rajamahundry

17. Bramhasri Dr. R.Krushnamurthy Sastry
Krushna Yajur Veda Salakshana Ghanapati – Chennai

18. Sri U.Ve.Pra.Dr. P. Ramanujan Swamy
Krushna Yajur Veda Salakshana Ghanapati – Bengaluru

19. Sri U.Ve.Pra.Kodicharla Pandurangacharya Swamy
Krushna Yajur Veda Salakshana Ghanapati – Hyderabad

20. Sri U.Ve.Pra.Ko. Kalamegha Ayyangar Swamy
Krushna Yajur Veda Salakshana Ghanapati – Thirumogur, Tamilnadu

SCHEDULE

08:30 AM Thirttha Goshti and Prasada Goshti


11:00 AM Paramahamsa Parivrajika Sri Sri Sri Chinna Jeeyar Swamiji Thirunakshathra Prayuktha Jeeyar Puraskar Function


01:00 PM Aalaya Maryadas


05:00 PM Sri Vishnu sahasranama Sthothra Pa:rayana, Lakshmi Pu:ja, Di:posthsavam, Maha Prasad


08:00 AM Thirtha goshti, Santhi Sundaram Parayana


10:00 AM Pravachans


12:00 PM Maha Prasad


01:00 PM Harikattha Kalakshepam and Sankirthana


05:00 PM Sri Vishnu Sahasranama Sthothra Parayana


06:00 PM Dance Program


08:00 AM Thirtha goshti, Santhi Sundaram Parayana


10:00 AM Pravachans


12:00 PM Maha Prasad


01:00 PM Harikattha Kalakshepam and Sankirthana


05:00 PM Sri Vishnu Sahasranama Sthothra Parayana


06:00 PM Dance Program


08:00 AM Thirtha goshti, Santhi Sundaram Parayana


10:00 AM Pravachans


12:00 PM Maha Prasad


01:00 PM Harikattha Kalakshepam and Sankirthana


05:00 PM Sri Vishnu Sahasranama Sthothra Parayana


06:00 PM Dance Program


08:00 AM Thirtha goshti, Santhi Sundaram Parayana


09:00 AM Sri Ramachandra Ekotthara Sahasra Kalasabhishekam


Sri Ramachandra Ekotthara Sahasra Kalasabhishekam

Our Supporters

We welcome you To take part in tirunakshatram mahosthavam in deepavali and sahasra kalashabhishekam functions.
So far who came forward to support for Tadiyaradhana and Tirunakshtram

VENUE

JET, Sriramnagaram, Muchintal Road, Palmakol P.O.

Samshabad, HYDERABAD 509325

Contact: 9553549971, 9553549972