Vikasatarangini conducted Sudarshana Homam in Veda bhavanam

Vikasatarngini Karimnagar celebrated Chitha Nakshatram in Veda bhavanam at 10am. Many people participated in Sudarshana Homam in the presence of Vedic Guruji and Vedic students. Nearly 50 devotees attended the Homam.