Month / YearDate/ Name of the Festival
March 201521 st March – Ugadi24 th  March – Matsya Jayanthi, Lakshmi Panchami

28 th March – Sri Rama Navami

31 st March – Sarvesham Ekadasi

April 201521 st April – Parasu Rama Jayanthi , Akshaya Thritheeya, chandanothsavam22 nd April – Sankara Jayanthi

24 th April – Bhagawad Ramanauja Jayanthi

May 20154 th May – Annamacharya Jayanthi13 th May – Hanumad Jayanthi
June 20151 st June – Nammalwar Thirunakshathram2 nd June – Parasar Bhattar Thirunakshathram

29 th June – Nathamunula Thirunakshathram

 July 2015 14 th July – Godavari Pushkaras Prarambham18 th July – Puri Jagannnatha Ratha  Yathra

22 nd July – Badari Narayana Perumal Thirunakshathram

23 rd July – Sri  Sudarshana Alwar Thirunakshathram

31 st July – Guru Pournima, Chaturmasya Arambham

August 201515 th August – Bharatha Swathanthrya Dinothsavam16 th August – Sri Andal Thirunakshathram

18 th August – Naga Chathurdi

19 th August – Naga Garuda Panchami

28 th August  – Varalakshmi Vratham,  Varaha Jayanthi, Upakarma for Rigvedic Scholars

29 th August – Hayagreeva Jayanthi , Upakarama for Yajurvedic Scholars

September 20151 st September – Sri Tridandi Ramanuja Pedda Jeeyar Swamiji Thirunakshathram5 th September – Smartha Sri Krishna Jayanthi

6 th September –  Sri Kannan Sri Vaishnavaanaam  Sri Krishna Janmashtami

15 th Septmeber – Thirumala Sri vari Bramhotsva Arambham

16 th September – Bala Rama Jayanthi , Attla thadiya

17 th September – Vighna Nivarana Chathurdi, Vishwaksena Puja

18th September – Rushi Panchami

24 th September – Thirumala Srivari Chakra Snanam

25 th September – Vamana Jayanthi

October 201512 th October – Mahalaya Amavasya, Viswakarma Jayanthi23 rd October – Peyalwar thirunakshathram

 

November 201510th November –  Naraka Chathurdasi Snanam, Deepavali11th November – Dhana Lakshmi Puja, Sri Sri Sri Tridandi Srimannarayana Ramanuja Chinna Jeeyar swamiji Thirunakshsthram.

15 th November – Naga Chathurdi , valmika Puja, Manavalal Mahamunula Thirunakshathram

23 rd November – Chiluku Dwadasi ,Thulasi Vivaham, Ksheerabdi Puja, Chathutmasya Vratha Samapthi

25 th November – Karthika Pournima , Dhathri Narayan Puja, Thirumangayyalawar Thirunakshathram

26 th November – Thiruppani Yalwar Thirunakshathram

December 201516th December – Muka Karthe, Dhanussankramanam17 th December – Udayadi Dhanurmasa Arambham

21 st December – Githa Jayanthi , Mukkoti Ekadasi, Vaikunta Dwara Darshanam in Sri Vaishnavate Temples

23 rd December – Hanumad Vratham

24 th December  – Datthathreya Jayanthi

January 20161 st January – Angla Samvatsaraadi7 th January- Thondaradipoddi Alwar Thirunakshathram

14 th January – Bhogi, Goda Kalyanam , Makara Samkramanam

15 th January – Makara sankranthi

16 th January – Kanuma

21 st January – Sri Tridandi Ramanuja Pedda Jeeyar Swamiji Paramapadotsavam

26 th January – Thirumailisayalwar Thirunakshathram, Republic Day

28 th January – Thyaga Raja Swamy Aradhana

29 th January – Koporatthalwan Thirunakshthram

 

February 20164 th February – Sri Ubhaya Vedantha Acharya Smn . Gopalacharya Swamiji Thirunakshathram13 th February – Vasantha Panchami

13 th  February – Vasantha Panchami

18 th February – Sri Bhishma Ekadasi, Sri Vishnu Sahasranama Jayanthi

19 th February – Sri Kooratthalwan Thirunakshathram

March 20161 st March – Mandas Srivari Kalyanaotsavam

9 th March – Surya Grahanam

10 th March – Sri Yadagiri Sri Lakshmi Narasimha

23 rd March – Holikotsavam

April 20157 th April – Periya Perumal Thirunakshathram

8 th April -Dhrmubhi Nama Samvatsara Ugadi