STATUE OF EQUALITY CUP

 STATUE OF EQUALITY CUP

Telangana Home Minister visit to jiva asram

Telangana Home Minister Visit to Jiva Ashram

Vasthu Homam – Ankuraropanam for Brahma Yajnam @ NRI College

C.M of A.P Visit to Sitanagaram Asram

C.M of A.P Visit to Sitanagaram Asram

nara-narayna-perumal

Badari Narayana Manthra Recited by HH Swamiji

vedic-students-alumni

JET Vedic Students Alumni on 4th Aug, 2016

andal-thirunakshathram-sravana-friday-11

Andal Thirunakshathram & Sravana Sukravaram Celebrations at Sitanagaram

vijaya-kiladri-dwara-puja

 Vijaya Kiladri Temple Dwara Puja on 4th Aug, 2016

ttd-chairman-with-hh-swamiji

TTD Chairman to Sitanagaram

the-construction-of-sri-ramanujacharya-peetam-in-badarinath

Construction of Sri Ramanujacharya Peetam in Badarinath

samasrayanam at Sitranagaram

Samasrayanams at Sitanagaram on 31st Aug 2016

Vikasa Tarangini Meeting Conducted in Sithanagaram

Vikasa Tarangini Meeting at Sithanagaram

HH Swamiji Visits NRI College for Bramha Yajna Arrangements

HH Swamiji Visits NRI College for Bramha Yajna Arrangements

chinna-jeeyar-swamiji-vijay

Swamiji Visited Vijaya Kiladri on 20-7-2016

Chaturmasa Deeksha @ JET Sitanagaram

tadiyaradana

 Swathi Masa Thirunakshatram

Laksha Thulasi Archana at Divya Saketham

STATUE OF EQUALITY CUP

 STATUE OF EQUALITY CUP