Divine and Remarkable Experience, says MP Ex CM Sri Shivaraj Singh Chouhan!

Speaking at the Karthika Vana Samaradhana Uthsavam, Sri Shivraj Singh Chouhan said, “The atmosphere at Sri Ram Nagar is very fulfilling. The magnificent authentic temple, Divya Saketham is certainly ‘divya’, meaning divine. Koti Koti Pranams