Mandasa Sri Vasudeva Perumal Bramhothsavam - Sri Chinna Jeeyar Swamiji

2013 Mar 1: Mandasa Sri Vasudeva Perumal Bramhothsavam was grandly performed inthe divine presence of HH Sri Chinna Jeeyar Swamiji and HH Sri Ahobila Jeeyar Swamiji

Photos Here


Total Post Reads :


Related Posts
Celebrating Equality – Samatha Yatra at Hyderabad

Samatha Yathra @ Sitanagaram, Vijayawada

Updates from Rajamahendry
avatar