Jai Srimannarayana..!!
We Cordially invite you all to take part in Dhanurmasam Events from 16th Dec 2016 – 13th Jan 2016 @ DivyaSaketham, JIVA Campus from 5:30 AM.
 

Program Details:

 Date   (dd/mm/yy) ProgramTime
16-12-2016
to
13-01-2017
Dhanurmasam
Goda Ashtothram Seva Kalam, Theertha Prasadha Goshti
05:30 AM 
11-1-2017
to
13-1-2017
 Neeratothsavalu
Goda Amma Variki Thirumanjanam
09:30 AM
28-12-2016 Adhyayanotsavalu
Tholakkam      
06:00 PM
29-12-2016
to
07-01-2017
Pagalpattu Sevakalam09:00 AM
08-01-2017
to
17-01-2017
Rapatthu sevakalam06:00 PM
17-01-2017Nammalvarla Mokshotsavam06:30 PM
18-1-2017Eayal Goshti,Satthumurai09:00 AM
27-12-2016 Vishesa Uthsavalu
Thondaradippodi Aalwar Thirunakshatram
_____
08-01-2017 Vykunta Ekadasi
Vykunta Dwara Darshanam, Andru Ivvulagam Pasuram, Deepotsavam
05:00 AM
09-01-2017Pedda Jeeyar Swamiji’s Paramapadhotsavam10:00 AM
11-01-2017 Kudarai Uthsavam_____
13-01-2017 Sri Goda Ranganatha Kalyanam

Edurukolu Uthsavam
&
Kalyanothsavam

10:00 AM
&
05:00 PM
15-01-2017 Dhaanya Sangrahanam09:00 AM