Jai Srimannaraya…!
April 24th 2015, KPHB VT celebrated Acharya Ramanuja Jayanthi. They performed Ashtottara pooja, chanted Bhajayathiraja Stotram and Pravachanams about Acharya Vaibhavam.