Jai Srimannarayana..!!

Historic Temple, Sri Vasudeva Perumal 7th Brahmotsavam Started @ Mandasa
Brahmotsavams will start on 26-02-2016 to 04-03-2016

To Know More about Mandasa Temple Click Here

Mandasa History explaining with Pictures Click Here

For Brahmotsavam Schedule View || Download

For Brahmotsavam Photos Click Here

Sri Vasudeva Perumal 7th Brahmotsavam Programs
26-02-201609:00 am: Sri Anjaneya Swami Abhisheka Mahotsavam
27-02-20169:00am :  Sri Vaasudeva Perumal Abhisheka Mahotsavam
11:00am: SriSriSri Jeeyar Swamijis Anugrahabhashanam
03:00pm: Annamaarcharya Keertanams by Mahendra Naatya Mandali                               along with Mandana Sriman Ginni Appala Swami
05:00pm : Viswaksena Aaradhana,Punahavachanam, Ankuraaropanam, Brahmotsavaarambhavam
28-02-20169:00am : Dwajaarohanam,Agni Pratishta
11:00am : Hanumadwahana Seva,Srirama Puja
03:00pm : Annamaarcharya Keertanams by Sri Potteswara Kala mandali,Sriman Pottangi Kona,Sriman UdandaRao
04:00pm : Annamaarcharya Keertanams by Chinnari Sachala,Bejji Puttuga,T.Govindu, R.Rambabau.
05:00 : Devataahwanam,Seshavahana Seva
29-02-20169:00am : Visesha homams will be conducted at Yaagasala
11:00am : Kalpavruksha vaahana Seva, Lakshmi Puja
03:00pm : Annamaarcharya Keertanams by Bejjiputtuga Sriman Srinivas ji
05:00 : Edurkolu Utasavam,Hamsa Vahanam and Garuda Vaahana Seva
01-03-20169:00am : Visesha homams will be conducted at Yaagasala
11:00am : Sri Vaasudeva Kalyana Mahotsavam, Jeeyar Swamiji’s Mangalasaasanams
03:00pm : Kolatams,Annamacharya Keertanams by Annamayya Harisaranaagati Samakya,Palasa-Kasibugga Sriman V.V. Raghuram Raju & brundam
05:00 : Sri Bhusameta Sri Vaasudeva Swami Garudavaahana Seva Tiruveedhi utsavam in Mandasa Streets
02-03-20169:00am : Visesha homams will be conducted at Yaagasala, Ponnavaahana Seva,(Sri Venkateswara Swami Puja)
03:00pm : Teppotsavam Sita maadhabhushi,Kuchipudi Dance,Music Program by Houston,Texas Indovipgosh(Hidustan Violin) America
05:00 : Aswa Vahana Seva,Dopidi Utsavam
03-03-20169:00am : Radhotsavam
11:00 : Chatrateerdham,AvabrudhaSnanam
03:00pm : Dwadasaraadhana,Sri Pushpa Yagam
05:00 : Aswa Vahana Seva,Dopidi Utsavam and Saamskrutika programs
04-03-20169:00am : Sri Vaasudeva Swami Abhishekam
03:00pm : Saamskrutika programs
05:00 : Saptaavaranams

Total Post Reads : 751


Related Posts
Garuda and Vishwakshena, The Event Organisers of Brahmotsavam!

A Hidden Gem, Nadigaddapalem!

Why is Kalyanothsavam performed to the Creator of the Universe?

Bhagavad Vishayam

బ్రహ్మోత్స‌వ వేళ ..భ‌క్తుల ఆనంద హేళ‌..!
avatar