Divyasaketha Brahmotsavams Celebrations(04-05-2017 To 10-05-2017)

Date Time  Program
04/05/1709:00AMUthsavaramba Snapanam
 05:00PMSri Viswaksenaradhana, Mrutsangrahana, Ankuraropana and Vynateya Pratista
05/05/1709:00AMDwajarohanam, Agni pratista, Suryaprabha vahana seva and Lakshmi narayana astotra pooja
06:00PMDevatahvanam, Chandraprabha vahana seva
06/05/1709:00 AMGajavahana seva and Sriranganatha astotra pooja
 06:00PMHanumadhvahana seva, Hamsavahana seva Edurkolu and Kotnalu Danchuta
07/05/17 09:00AMPonna vahana seva, Srirama astotra pooja and Kalyana Mahotsavam
 06:00PMKalyana Mahotsavam
08/05/17 09:00AMThiruchi vahana seva and Bhagvadramanuja astotra pooja
 06:00PMDeepotsavam, Garuda vahana seva
09/05/17 08:30AMHomam,Rathotsavam, Chakrasnanam
 06:00PMDwadasharadhana, Devatothsanam, Sri pushpayagam, Maha Poornahuti, Dwajavaropanam, Ruthviksammanam
10/05/17 09:00AMUtsavasta snapanam and Alankaram
 06:00PMSapthavranam and Uthsavapari samapthi

 

 Time Brahmotsavams daily programs From (04-05-2017 To 10-05-2017)
06:30AMChathustanarchana in yagasala, Dwara Thorana Dwaja Kumbaradhana and Vedadhi Vinnapamulu
11:30AMNitya Poornahuthi and Prasadagosti
02:00PMCultural Programs
05:00PMSri Vishnu Sahasranama Parayana, Havana in yagasala,Pravachanams and vahana seva

 


Total Post Reads :


Related Posts
Garuda and Vishwakshena, The Event Organisers of Brahmotsavam!

A Hidden Gem, Nadigaddapalem!

Why is Kalyanothsavam performed to the Creator of the Universe?

Bhagavad Vishayam

బ్రహ్మోత్స‌వ వేళ ..భ‌క్తుల ఆనంద హేళ‌..!
avatar